Supervision (individuelt/grupper)

Tidsmæssigt fastlagt og regelmæssig supervision og praksisrefleksion af personale i forhold til opgaveløsning, f.eks.:

  • faglig refleksion og supervision i forhold til løsning af opgaver
  • relateret til specifikke, vanskelige patientforløb/kundekontakt
  • temagrupper (afgrænset aftal gang med fokus på specifikt emne)
  • samarbejde
  • m.v.

Supervision er systematiseret refleksion på faglig praksis, hvor jeg tilbyder en psykologfaglige synsvinkel som supplement til anden faglighed og en supervisionsmetode til at strukturere og fokusere arbejdet med de problemstillinger, der tages op til supervision.  

Fokus vil være på den faglige opgaveløsning og ansvar og de problemstillinger, personalet oplever i forbindelse hermed. Herunder f.eks. afdækning af kompetencer og handlinger som allerede er i spil og medvirker til kvalificeret løsning af opgaver. 

Formålet kan være at fokusere viden og færdigheder til professionel opgaveløsning og derved øge sikkerhed og mindske oplevelsen af overvældelse og afmagt. 

Indholdet kan være problemstillinger eller situationer som personalet oplever som vanskelige (eks. identifikation med patienter, krævende patienter/pårørende, døende, dilemmaer knyttet til behandling, problemstillinger ved arbejdet med kronisk syge patienter osv). Alternativt kan fastlægges et tema, som vil løbe som en rød tråd gennem forløbet (eks. unge patienter, patienter med børn, vrede pårørende, afmagt/vrede/irritation eller andre følelser rettet mod patienter osv). Udgangspunktet for supervision er en deltagers fremlæggelse af en konkret situation (oplevet eller kommende/forventet, som f.eks. en specifik samtale med en patient). 

Supervision er typisk af en varighed på 1-2 timer og kan fastlægges hver 14. dag eller månedligt over et længere forløb eller kan iværksættes for en afgrænset periode med et særligt fokus (f.eks. et specifik og svært behandlingsforløb, som personalet er udfordret af). 

Supervision i grupper kan være mono- såvel som tværfaglig.

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk