Supervision (individuelt, grupper)

Supervision er systematiseret refleksion på faglig praksis, hvor jeg tilbyder den psykologfaglige synsvinkel som supplement til anden faglighed og supervisionsmetode til at strukturere og fokusere arbejdet med de problemstillinger, der tages op til supervision. Der er tale om et læringsrum med henblik på faglig-personlig udvikling og kvalitetssikring af den professionelle opgaveløsning.

Supervisionsforløb tilrettelægges specifikt i forhold til den enkelte fagpersons/arbejdsplads/personalegruppes behov og opgaver. Udgangspunkt er altid i den konkrete opgaveløsning og supervisandens oplevelse af udfordringer, hændelser og reaktioner. Og målet er at blive klogere, øge handlemuligheder, og at identificere kompetencer, handlinger og meningssammenhænge, der allerede er i spil og bidrager til kvalificeret opgaveløsning.

Supervision kan ske individuelt eller i grupper – i mine lokaler eller på arbejdspladsen. 

Jeg superviserer både personale på sygehusafdelinger og i private og offentlige institutioner. 

 Også supervision af psykologer med henblik på autorisation og specialistuddannelse.

Supervision i sundhedsvæsenet?  – Se under fanen Sundhedsvæsenet

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk