Praktiske oplysninger

Psykologisk Praksis 

 Nørre Søgade 27A, 1.th 
 1370 København K
 Telefon: 29 84 76 00
 E-mail: cs@camillaschroder.dk                                                      

Offentlig transport: Tog, bus og metro til Nørreport Station (600 m)

Parkering i omkringliggende sidegader eller p-hus på Israels Plads (300 m)

 
Afbud/aflysning af samtale
Eventuelt afbud/aflysning af en aftale skal meldes på mail eller telefon/sms senest 24 timer før aftalen for ikke at blive afregnet.
Ved udeblivelse uden afbud afregnes til fuld takst. 
  
Aflysning af supervision, undervisning, temadage m.v
Afregning ved aflysning af aftalte ydelser fra kundens side sker i henhold til den indgåede kontrakt. Og ellers afregnes som angivet nedenfor ved aflysninger, der sker på kundens foranledning:
 
Aflysning tidligere end 3 hverdage inden den aftalte ydelse afregnes ikke.
Aflysning senere end 3 hverdage og indtil 24 hverdagstimer inden den aftalte ydelse faktureres med 50 % af det aftalte beløb/honorar.
Aflysning indenfor 24 hverdagstimer inden den aftalte ydelse faktureres med 100 % af det aftalte beløb/honorar.
 
 
Tilskudsmuligheder
Mange har via deres private forsikringer mulighed for at få økonomisk dækning af eller tilskud til psykologsamtaler. Mange arbejdspladser har også en sundhedsforsikring, som giver ansatte mulighed for tilskud/fuld dækning til et antal psykologsamtaler. Det er derfor en god idé at checke forsikringer og evt. arbejdspladsaftale.
Samtaler hos mig kan oftest dækkes af sundhedsforsikring.

Via den offentlige sygesikring gives der mulighed for økonomisk tilskud til samtaler hos psykologer med ydernummer. Dette gælder for personer ramt af invaliderende sygdom, personer ramt at alvorlig psykisk sygdom, personer med depression, røveri-, volds- og ulykkes- og voldtægtsofre, personer der har forsøgt at begå selvmord, kvinder der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge, samt personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for seksuelle overgreb/incest. Dette gælder også pårørende til personer med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom og pårørende ved dødsfald. 

Henvisning skal ske via din læge, som også kan give yderligere information. Henvisningskriterier samt oversigt over psykologer under tilskudsordningen findes på www.psykologeridanmark.dkDer kan være ventetid hos ydernummerpsykologer i Storkøbenhavn. 

Jeg er aktuelt ikke tilknyttet Den Offentlige Sygesikringsordning og kan ikke honorere henvisning til denne fra egen læge.

 

Jeg arbejder efter de nordiske etikregler og er naturligvis underlagt tavshedspligt. Medlem af Dansk Psykologforening.

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk