Profil

 Camilla Schrøder, f. 1969

Specialist i Sundhedspsykologi.

Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.
 
Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1998.
 

Mangeårig erfaring fra arbejds- og sundhedspsykologiske fagområde med både kliniske og organisations- og arbejdspsykologiske opgaver overvejende indenfor social- og sundhedssektoren.  

Ansættelser og konsultativ tilknytning til hospitalsvæsenet indenfor onkologiske (kræft), medicinske og kirurgiske områder, med opgaveløsning i forhold til ledere, personale, patienter/klienter og pårørende. 

Erfaring med undervisnings- og kursusvirksomhed fra en lang række af sammenhænge, organisationer, mange forskellige faggrupper og med mange forskellige emner (se eksempler under punktet Kurser og foredrag). 

 
 • EMDR grunduddannelse
 • Certificeret bruger af Neo Pi-R personlighedstest
 • Konsulentuddannelse fra Inpraxis, Hillerød
 • Tidl. ansættelse på Onkologisk Afdeling, Herlev Universitetshospital.
 • Tidl. ansættelse ved Onkologisk afdeling, Hillerød Sygehus med virke på alle kliniske afdelinger i tidl. Frederiksborg amt (Hillerød, Frederikssund, Helsingør, Hørsholm Sygehuse).
 • Tidl. underviser ved Center for Klinisk Uddannelse/Københavns Universitet, lægeuddannelsen.
 • Tidl. ansættelse på Revacentret i København. 
 • Fast tilknytning til flere sygehusafdelinger ift supervision af læger, sygeplejersker og ledere.
 • Fast tilknytning til flere sygehuse og kommuner ift patientuddannelse/ rehabilitering.
 • Underviser ved post-graduat lægeuddannelse (speciallæge udd. for gynækologer, videreuddannelse for privatpraktiserende læger).
 • Tilknyttet Dansk Krisekorps.
 • Psykologisk konsulent for SKA (Sammenslutningen af kræftafdelinger i Danmark).
 • Supervisor ved sygehusafdelinger, specialinstitutioner, kommuner og private virksomheder
 • Medforfatter til undervisningsmateriale indenfor det sundhedspsykologiske og somatiske område (film, lærebøger) og patientoplysning.
Medlem af Dansk Psykologforening
Medlem af Psykologfagligt Selskab for Supervision
Medlem af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab
Medlem af EMDR Danmark
Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk