Refleksionsforum for yngre læger

Yngre læger befinder sig i en berigende og udfordrende position. Og i en krævende og til tider frustrerende position med oplevelsen af stort ansvar, mange opgaver og måske begrænset tid til eller prioritering af dialog med andre yngre læger. Refleksionsforum er et fastlagt forum  - f.eks ½ time efter morgenkonference hver 14. dag eller månedligt – som kan styrke grundlaget for at kvalificere denne position. 

Refleksionforum er et møde, hvor de yngre læger har mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser fra arbejdet i afdelingen, reflektere over eget professionelle virke og positionen som yngre læge og få feedback og inspiration til videre handling. 

Formålet er at øge grundlag for styrket fokus på at definere og dermed også afgrænse såvel faglige opgaver som egen personlige professionelle involvering og opgaveløsning i et fællesskab. En sådan fokusering og oplevelse af gensidig udveksling fører ofte til øget tilfredshed, større grad af afklarethed i forhold til egen professionelle opgaveløsning og afgrænsning, større tryghed i faglig identitet og mindsker risikoen for stressreaktioner og oplevelsen af usikkerhed. 

Formen vil bestå i en styret dialog mellem deltagerne, hvor psykolog er ordstyrende, med diskussion, erfaringsudveksling, debriefing, feedback og inspiration til at indgå i og håndtere ikke bare vanskelige/ krævende situationer, men også positionen som yngre læge generelt, med de udfordringer og berigelser det rummer. 

Indholdet vil være med udgangspunkt i f.eks:

  • en læges oplevelse i en vagt, i ambulatorium eller sengeafdeling – f.eks. en krævende samtale med patient eller pårørende, oplevelse af deltagelse i obduktion, dødsfald, travlhed på ambulatoriestue, en god samtale m.v.  
  • forberedelse af en kommende opgave – f.eks. rådgivning og inspiration til en bestemt opgave (f.eks. samtale med en patient/pårørende, ny opgave) m.v.
  • refleksion over forhold og betingelser som yngre læge – f.eks egen prioritering af ressourcer i forhold til opgaver, kontakt til patient/pårørende, oplevelse af ensomhed eller belastning, samarbejde og kommunikation m.v. 

Der vil være mulighed for at fastlægge tema til nogle af gangene, hvor jeg vil bidrage med korte psykologfagligt oplæg som grundlag for en videre erfaringsudveksling og refleksion.

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk