Patientundervisning: patientskoler, rehabilitering

Jeg indgår gerne med indlæg i allerede etableret patientundervisningsforløb, rehabiliteringshold m.v – eller med støttende grupper til patienter, som skal lære at leve med kronisk/livstruende sygdom.  

Indhold kan f.eks. være håndtering af angst i forbindelse med åndenød ved lungesygdomme, psykologisk aspekter og håndtering af alvorlig/livstruende/kronisk sygdom m.v. 

Sådanne tiltag antages at øge oplevelsen af handlemuligheder, forståelse og kontrol over eget liv og derved at mindske usikkerhed hos patienter og pårørende og dermed måske også mindske antallet af henvendelser til ambulatorium/afdelingen. 

Erfaring fra sygehuse, rehabiliteringstilbud og patientskoler i hele landet og med flere diagnosegrupper, herunder mange forskellige kræftdiagnoser, KOL, diabetes, hjertelidelser.

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk