Samtaler med patienter/pårørende

Nogle patienter er så kriseramte eller på anden måde belastede, at behov for psykologisk intervention kommer på tale også under evt. indlæggelse. Udover at være en hjælp til patienten/de pårørende, oplever afdelingens personale ofte også en lettelse ved at kunne overdrage dén opgave til en psykolog.

Samtaler kan ske på afdelingen.

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk