Psykoterapi og psykologisk rådgivning

Alle kan opleve at miste orienteringen og at have brug for hjælp til at genfinde den mentale og følelsesmæssige balance i sig selv og i sit liv. Ofte er støtte fra familie og venner nok, men man kan også få brug for hjælp fra en udenforstående. 

Behovet kan opstå efter akutte eller pludselige omvæltninger i tilværelsen (f.eks. ved tab, sygdom, ændringer i arbejds- eller familieliv m.v.). Når man bliver ramt – indefra af eller udefra – kan man opleve at det er svært at genkende sig selv og egne reaktioner. Og at de strategier, man plejer at benytte sig af til at løse problemer og træffe valg, ikke længere slår til. Det kan være en forvirrende og til tider næsten skræmmende oplevelse. Og det kan udløse helt eksistentielle spørgsmål som Hvem er jeg? Og Hvad er vigtig/rigtig for mig?

Baggrund for at søge kontakt til en psykolog kan også ofte findes i et ønske om at afdække og ændre reaktions- og forholdemåder i eget liv, at blive klogere på sig selv (f.eks. ved trivselsproblemer, parforholdsproblemer, stressreaktioner, diffus generel tristhed, angstsymptomer m.v.).

I psykoterapi arbejdes med udgangspunkt i her og nu, og hvis det virker konstruktivt for forståelsen at søge tilbage i sin historie, indgår det som element. Psykoterapi er et tilbud om et rum af ro og opmærksomhed til refleksion, væren og erkendelse. Ofte ud fra ønsket om at lære sig selv, sine reaktioner og bevæggrunde for handlinger og beslutninger bedre at kende.

Ved psykologisk rådgivning tilbydes sparring og viden med dét formål at hjælpe til at blive klarere på de præmisser, der udgør betingelser for ens livssituation eller valg, der skal træffes. Ved rådgivning gives således ikke en færdig løsning men hjælp til at manøvrere og træffe valg ud fra et mere oplyst, vidende og afklaret grundlag.

Ligesom alle mennesker og deres livsbetingelser og historier er forskellige, er måden at arbejde med sig selv indenfor en psykoterapeutisk ramme det også. Terapeutiske metoder må tilrettelægges ud fra dette perspektiv, og med fokus på at se den enkelte som et komplekst individ med tanker, handlinger, følelser og kropslige reaktioner og befindende - helt afhængig af den enkelte klient og den problemstilling, der præsenteres.

Nogle har brug for få, afklarende samtaler, andre har brug for længere forløb. Hjælpen vil altid være tilpasset den enkelte. Første samtale tjener altid til at afdække den aktuelle situation og de forventninger, der er til forløbet. Ud fra dette kommer jeg med en vurdering af behandlingens form og indhold, og vi kan indgå en evt. aftale om et forløb.

 

Sygdomsramt eller pårørende til sygdomsramt? Se også under fanerne til venstre

 Konsultationer tibydes også pr telefon eller som videokonsultation via Sundhed.dk eller app VideoKonsultation (krypteret). Kontakt mig gerne for at høre mere, hvis dette er relevant for dig.

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk