Pårørende til sygdomsramt

Ved sygdom bliver også de pårørende ramt. Det er en vanskelig balancegang på den ene side både at tage sig af og tage hensyn til den sygdomsramte (som jo også er og skal være meget andet end sygdomsramt – f.eks. ægtefælle, forælder, søskende, søn/datter, ven/veninde, kollega m.v.) og på den anden side at tage sig af sig selv og have brug for afstand.  

Nogle oplever det vanskeligt at manøvrere i hvilke krav, der er rimelige at stille sig selv og/eller den syge. Hvis behov skal tilgodeses? Lyst til at tage sig af, og samtidig måske sorg, angst og usikkerhed vokser side om side med træthed, oplevelsen af fastlåsthed, kontroltab og lysten til at løbe sin vej - og af og til ledsagende skyldfølelse over at have det sådan.  

Der kan opstå spørgsmål som f.eks.: 

  • Hvad kan/skal jeg som pårørende? Hvad er min rolle? Hvor er jeg i dette?
  • Hvordan informerer/støtter vi børnene? Hvad skal de vide? Hvornår?
  • Hvordan leve med usikkerheden og frygten?
  • Mit forandrede liv – hvordan kan jeg leve med det?
  • Hvordan holder jeg balancen mellem omsorg/hensyn og egne behov/ønsker?
  • Hvordan passer jeg både på min familie – og på mig selv?

Belastnings- og krisesymptomer som f.eks. tristhed, søvnforstyrrelser, smerter, appetitforstyrrelser, koncentrationsbesvær eller følelsen af at være presset kan udvikle sig (se mere under Krisereaktioner i spalten til venstre). Det er alt sammen helt normalt, forventeligt – og svært.

Mange sygdomsramte og pårørende finder stor støtte i at kunne dele tanker, følelser, frygt og tvivl med en anden. Men det kan være svært at dele alt med de nærmeste, som jo også er ramt og måske bange og triste. Her kan samtaler og rådgivning hos en professionel med kendskab til de særlige problemstillinger, sygdomssituationen medfører, være et godt supplement til at kunne manøvrere i dette ukendte. 

Gennem ansættelser og som konsulent, rådgiver og underviser har jeg i mange år arbejdet med patienter, pårørende og professionelle i og udenfor sundhedsvæsenet og har således stor viden og erfaring med problemstillinger forbundet med sygdom, behandlingsforløb, strukturering i sundhedsvæsenet m.v.  

Jeg har blandt andet arbejdet med forskellige kræftsygdomme, lungesygdomme (f.eks KOL, astma), diabetes, hjertesygdomme, sclerose, erhvervet hjerneskade. 

Som pårørende kan du være berettiget til tilskud under sygesikringen (se under fanen Praktiske oplysninger). Desværre er der ofte ventetid hos psykologer under sygesikringsordningen. Hvis du ønsker at starte hurtigt, kan jeg oftest tilbyde tid indenfor få dage.

Jeg er aktuelt ikke tilknyttet sygesikringsordningen. Hvis du har en sundhedsforsikring kan den eventuelt aktiveres til dækning af udgifter til psykologbehandling.

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk