Ramt af sygdom

At blive ramt af alvorlig – måske endda livstruende sygdom – udløser ikke nødvendigvis behov for at gå i terapi! Men måske behov for støtte og særlig rådgivning. 

Når man får alvorlig sygdom tæt ind på livet, stilles såvel den ramte som de pårørende overfor nogle svære og helt særlige opgaver og udfordringer, som oftest er meget ulig de udfordringer man møder i mange andre sammenhænge. Der skal træffes valg. Ens egen sårbarhed og dødelighed kommer tæt på. Tilliden til - eller illusionen om - at man først skal dø, når man er gammel og færdig med livet, eller til at man har fuld kontrol over sig selv, sin krop og sit liv, bliver pludselig revet væk. Nogle oplever en gennemgribende følelse af utryghed. 

Der kan opstå spørgsmål og udfordringer som f.eks.: 

 • At holde fast i at være andet og mere end ’sygdomsramt’
 • Hvordan tackler jeg behandlings-/sygdomsforløb?
 • Hvordan træffer jeg de svære valg?
 • Forholdet til kroppen ændres: fra at være sin krop til at have en krop. Kroppen kan opleves at have ’eget liv’: Symptomer og reaktioner kan virke overvældende – og fremmede. Kan jeg stole på min krop? Holde af den? Vil andre holde af den?
 • Ændret selvopfattelse: Hvem/hvad er jeg nu? Hvad er vigtigt for mig?
 • Hvad kan jeg vente mig af reaktioner? Fra mig selv? Og fra andre?
 • Hvordan informerer/støtter vi børnene? Hvad skal de vide? Hvornår?
 • Hvordan leve med usikkerheden og frygten?
 • At være afhængig af medicin
 • Handicap og/eller oplevelsen af begrænsninger i livet
 • Tanker om livet – og om døden 

Det er let at blive overvældet, og mange bliver (for en kortere eller længere tid) ramt at oplevelsen af at miste kontrol – over sig selv, sin krop og sit liv, og måske af følelsen af afmagt, tomhed og af at være fremmed for sig selv, andre og verden omkring sig. Disse og andre krisereaktioner er helt normale, men kan være meget forvirrende og til tider skræmmende (se også under Krisereaktioner i spalten til højre). Hos en psykolog kan man få hjælp til at manøvrere i dette ukendte og få viden og erkendelse til at træffe beslutninger og valg. 

Gennem ansættelser og som konsulent, rådgiver og underviser har jeg i mange år arbejdet med patienter, pårørende og professionelle i og udenfor sundhedsvæsenet og har således stor viden og erfaring med problemstillinger forbundet med sygdom, behandlingsforløb, strukturering i sundhedsvæsenet m.v.  

Jeg har blandt andet arbejdet med forskellige kræftsygdomme, lungesygdomme (f.eks KOL, astma), diabetes, hjertesygdomme, sclerose, erhvervet hjerneskade. 

Som sygdomsramt kan du være berettiget til tilskud under sygesikringen (se under fanen Praktiske oplysninger)Jeg er aktuelt ikke tilknyttet sygesikringsordningen og kan derfor ikke honorere henvisning fra egen læge/sygesikringstilskud.Hvis du har en sundhedsforsikring kan den som oftest aktiveres til dækning af udgifter til psykologbehandling. 

Samtaler vil typisk finde sted i klinikken, men kan også aftales at finde sted i eget hjem/på sygehus under indlæggelse (transporttilæg pålægges pris for samtalen).

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk