Kurser, temadage og foredrag

Kurser og undervisning tilrettelægges efter rekvirentens beskrivelse af rekvirentens/målgruppens behov og de opgaver og problemstillinger, der er på spil. 

Jeg tilrettelægger typisk kurser og temadage ud fra fire perspektiver: 

Indhold (hvad): Viden om den indholdsmæssige opgave. Hvordan kan man forstå en given opgave/situation? Hvad er baggrunden for reaktioner/handlinger?

Relation (hvem): Om de involverede parters positioner og reaktioner i forhold til opgaven/hinanden. Hvordan kan man forstå både sig selv som professionel og den anden som kunde/patient/klient? Hvilke perspektiver har parterne på situationen – og hvad betyder det for samtalen/mødet/opgaven?

Metode/proces (hvordan): Hvordan kan man mest hensigtsmæssigt tilrettelægge/udføre en opgave ud fra viden om opgavens art/indhold og de involveredes reaktioner?

Kontekst (sammenhæng):Hvilken (organisatorisk) sammenhæng indgår opgaveløsning og problemstillinger i? Hvad betyder det?  

Målgrupper:

Personale på alle niveauer i organisationer. For medarbejdere, som møder brugere/kunder/patienter direkte, og som via den primære kontakt står med de opgaver, problemstillinger og reaktioner dette rummer. For ledere/mellemledere, som ønsker input til ledelse og udvikling af medarbejdere/organisationen/egen ledelsesstil. 

Patienter/pårørende i patientforeninger, rehabiliteringsforløb/kursusforløb m.v 

Metode:

Afhængig af rekvirentens ønsker og opgavens art og tidsramme tilrettelægges kurset med oplæg/videnstilførsel og inddragelse af deltagerne og deres erfaringer i diskussion, opgavebestemmelse og træning.  

Træning kan ske ved hjælp af gennemspilning af situationer/samtaler, eventuelt med inddragelse af skuespillere.  

Planlægning:

Tilrettelæggelse af kursus/oplæg sker i tæt samarbejde med rekvirenten ud fra den praksis og de problemstillinger, ønsker og behov rekvirenten beskriver. Forskning har vist, at en tæt forankring til praksis øger indlæring og udvikling af kompetencer, og samtidig gør det lettere at overføre denne nye viden og kunnen til hverdagens opgaveløsning. 

Såfremt det vil være mest hensigtsmæssigt at inddrage flere konsulenter, har jeg en række faste samarbejdspartnere både fra det kliniske og det organisationspsykologiske fagområde.
Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk