Eksempler på afholdte kurser/foredrag/temadage

Kommunikationstræning/Svære samtaler, bl.a.:

 • Overdragelse af besked om f.eks. alvorlig diagnose
 • Afslutningssamtalen
 • At tale om seksualitet med brystopererede
 • Eksistentielle samtaler med alvorligt syge/døende
 • Frontpersonales kontakt (direkte/telefonisk) med kunder som er vrede/kriseramte
 • Vrede pårørende
 • Den gode lægesamtale/svære lægesamtaler
 • Krise- og katastrofehåndtering for særligt indsatspersonale (flypersonale)

Organisatoriske processer:

 • Stress: Reaktioner, forebyggelse og håndtering. Individ/gruppe/organisation
 • At arbejde i teams/grupper: Tværfagligt samarbejde, gruppeprocesser, kommunikation
 • Psykisk arbejdsmiljø: Samarbejde og feedback
 • Om sygefravær – ledelse og forberedelse af samtaler
 • Projektarbejde: Forhandling og genforhandling af den psykologiske kontrakt med interessenter i projektarbejde
 • Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær: Når trivslen viser tænder
 • Forandringsprocesser og –reaktioner i organisationer
 • At arbejde med dilemmaer: tværfagligt samarbejde om livstruende sygdomme
 • Ledelse og forskellige typer af medarbejdersamtaler
 • Tværfagligt samarbejde og kommunikation i opgaveløsningen
 • Ændringsprocesser og reaktioner i organisationer/sygehusafdelinger

Kliniske problemstillinger

 • Bodyimage og seksualitet – ved somatisk sygdom. Set fra patientens perspektiv og fra de professionelles
 • Kronisk sygdom – perspektiver for patienten og de professionelle
 • Professionelle med pårørende i fokus
 • Kræft, sorg og depression – hvordan skelne og handle som professionel?
 • At være pårørende til person ramt af alvorlig/kronisk sygdom
 • Angst og alvorlig/kronisk sygdom
 • Angst og åndenød
 • Kropsopfattelse og kronisk sygdom
 • Børn som pårørende til alvorlig syge mennesker – Hvad forstår børn? Hvordan reagerer børn? Hvad skal børn have at vide? Hvordan støtte børn?
 • Arbejde med alvorligt syge/døende patienter – problemstillinger, reaktioner og handlemuligheder.
 • Kriseintervention for professionelle – at arbejde i krisefeltet. Reaktioner, håndtering
Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk